Chính sách bảo vệ quyền riêng tư

Ngày đăng: 10/04/2020 07:56 AM

  Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Quý khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, Quý khách đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu Quý khách không đăng nhập vào tài khoản của mình.

  1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

  Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

  2. Phạm vi thu thập

  Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

  Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

  3. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin 

  Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  4. Địa chỉ của đơn vị thu thập 

  5. Phương thức để người tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản.

  Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

  Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  0
  Zalo
  Hotline